Stadt Fachrichtung Krankenhaus Tertial Note
Kempten Innere Klinikum Kempten 09/22-12/22 2.93
Kempten Neurologie Klinikum Kempten 09/22-12/22 1
Kempten Innere Klinikum Kempten 09/22-12/22 3.27
Kempten Allgemeinchirurgie Klinikum Kempten 07/22-09/22 2.07
Kempten Anästhesiologie Klinikum Kempten 05/22-09/22 1.33
Kempten Allgemeinchirurgie Klinikum Kempten 03/22-06/22 3
Kempten Unfallchirurgie Klinikum Kempten 03/22-06/22 3.47
Kempten Allgemeinchirurgie Klinikum Kempten 04/22-06/22 3.4
Kempten Psychiatrie Bezirkskrankenhaus Kempten 03/22-06/22 1
Kempten Unfallchirurgie Klinikum Kempten 03/22-05/22 3.33
Kempten Allgemeinchirurgie Klinikum Kempten 02/22-04/22 2.67
Kempten Anästhesiologie Klinikum Kempten 12/21-03/22 1.2
Kempten Chirurgie Bezirkskrankenhaus Kempten 04/21-10/21 1
Kempten Pädiatrie Klinikum Kempten 05/21-09/21 1.53
Kempten Allgemeinchirurgie Klinikum Kempten 03/21-06/21 1.53
Kempten Unfallchirurgie Klinikum Kempten 03/21-06/21 2.47
Kempten Chirurgie Klinikum Kempten 11/20-03/21 2.2
Kempten Unfallchirurgie Klinikum Kempten 08/20-10/20 1.87
Kempten Unfallchirurgie Klinikum Kempten 06/20-08/20 1.2
Kempten Innere Klinikum Kempten 03/20-06/20 2.87
Kempten Anästhesiologie Klinikum Kempten 12/19-04/20 1.33
Kempten Urologie Klinikum Kempten 11/18-03/19 1.13
Kempten Unfallchirurgie Klinikum Kempten 01/18-03/18 1.33
Kempten Allgemeinchirurgie Klinikum Kempten 11/17-01/18 1.87
Kempten Innere Klinikum Kempten 11/16-03/17 2
Kempten Gynäkologie Klinikum Kempten 06/16-10/16 2.67
Kempten Innere Klinikum Kempten 10/13-01/14 2.13
Kempten Allgemeinchirurgie Klinikum Kempten 08/13-09/13 1.13
Kempten Urologie Klinikum Kempten 02/13-06/13 1.4
Kempten Psychiatrie Bezirkskrankenhaus Kempten 12/12-04/13 1.6
Kempten Allgemeinchirurgie Klinikum Kempten 04/12-06/12 2.13
Kempten Innere Klinikum Kempten 06/11-10/11 4.27
Kempten Allgemeinchirurgie Klinikum Kempten 02/11-04/11 2.33

Berichte 1-33 von 33

Famulatur-Berichte für diese Suchkriterien anzeigen.